GEZONDHEID EN GENOEGEN STRALEN.

Gezondheid en genoegen stralen
Van uw gelukkig aangezicht;
Geen volle roos kan schooner pralen,
Waar op de dauw des hemels ligt;
Uw glinstrend oog, uw lieve lach
Herschept den nacht in klaren dag.

Uw kindren bloeien om u henen,
Als knoppen uit een zelfden steel,
Die aan zijn sappen kracht ontleenen,
En schoonheid erven, elk zijn deel.
Groeit, lieve knoppen, zwelt, ontsluit,
En drukt het beeld der moeder uit!

En hij, wiens vreugd gij komt volmaken,
Wiens aardsch geluk aan t uwe hangt,
Die aan uw zijde een lot mag smaken,
Waarvoor hij God gestadig dankt,
Uw bloei, uw kracht, uw levensgloed
Verjongt zijn hart, vernieuwt zijn bloed.


Ingezonden op: 19 July 2001