HOLLANDSCH HUISHOUDEN.

DE HUISVADER SPREEKT:

De Keizer is in Frankrijk baas,
In Nederland de Koning,
Ik in mijn eigen woning;
Dat ’s. ieder op zijn plaats.

De grondwet van mijn rijksgebied
Is God en de Ouders te eeren;
Is Vrede en Rust, mijnheeren!
Is dit en anders niet.

Van vrijheid is hier spraak noch schrift,
Maar wel wordt zij genoten,
Door kleinen en door grooten,
In groote en kleine gift.

Elk brengt tot aller vreugd wat bij;
Dat is zoo alle dagen
De schatting, die wij vragen
En brengen, vrij en blij.

De bronnen onzer welvaart zijn
Vlijt, en des Heeren zegen
Op onbesproken wegen;
Geen goud of zilvermijn.

Van al wat goed is blijven wij
Een duurzame’ invoer wenschen.
Maar weren van de grenzen
Begeerte en Hoovaardij.


Ingezonden op: 19 July 2001