HOOGE SCHOOL.

Die niet uit alles leeren wil,
Wil in t geheel niet leeren.
De Hooge school staat nimmer stil,
Waarin wij saam verkeeren;
t Is alles les, wenk, voorbeeld, vraag
Maar menig leerling valt wat traag.

Gij niet! Let op, zie af, onthoud,
En vorder t a1len tijde !
Zorg dat de Leerzucht niet verflauwt,
Schoon de Eerzucht schipbreuk lijde!
Het is om prijs noch lauwergroen,
Maar om het leeren-zelf te doen.


Ingezonden op: 19 July 2001