JAN KLANK.

ít Is solfiŽeren wat gij doet; geen spreken;
Want dat ge iets ZEGT, is mij nog nooit gebleken.


Ingezonden op: 19 July 2001