HOE LANGER HOE LIEVER. (*)

(Solanum Dulcamara).

HOE LANGER HOE LIEVER is een kruid,
Een kruid met purpren bloemen,
Purpren bloemen met gouden hart;
Ik wou ik hoe langer hoe liever werd,
Dan zou elk mensch mij roemen.

HOE LANGER HOE LIEVER is een kruid,
Een kruid met bittre stelen;
De smaak is bitter; de nasmaak zoet;
Hoe langer hoe liever moog mijn gemoed
Een zoete nasmaak streelen!

HOE LANGER HOE LIEVER, dat lieve kruid
Hangt, met zijn rank-slank lijfje
Zoo teeder en trouwaan het schuddende riet…
Hoe langer hoe liever. — zijt gij dat niet,
Wie is het dan, mijn wijfje?


Ingezonden op: 19 July 2001