MAANLICHT.

Waarom de Maan zoo gaam wordt aangeblikt?
Dat vriendlijk licht verblindt niet, maar verkwikt.

Die schijnt en gloort en glinstert, en niet schittert,
Geeft zoets te smaken, dat hij niet verbittert.

En die door schittring de oogen pinken doet,
Draag zorg van ook te koestren door wat gloed.


Ingezonden op: 19 July 2001