BIJ DE BEELTENIS VAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING,

IN FEBRUARI 1861.

(Jaar van Watersnood).

Dit ís WILLEM, wiens gelaat, en woord, en milde hand
De jammíren matigen van ít Overstroomde land.
Gods hand zij met hem en bescherm hem op zijn wegen!
ís Volks liefde stroome hem, aan alle stroomen, tegen!


Ingezonden op: 19 July 2001