MAAKT PLAATS.

NAAR ADELAIDE ANNA PROCTER.

Gouden starrevonken
Aan des hemels blauw,
Toeft, o toeft een weinig,
Dooft niet al te gauw!…,
Neen! Het starrelicht verdwijn!
Dat de DAG verschijn’!

Smettelooze vlokken,
„Sneeuwkleed over de aard,
Reine lust der oogen,
Blijft nog lang gespaard!…
Neen! Versmelte uw zilvergloor!
Laat de LENTE door!

Bloesems, lieve bloesems,
Maakt niet zoo veel spoed!
’t Zonnet.ie is nog koestrend,
’t Regent je is nog zoet…
Neen! Valt af, naar de oude wet
Dat de VRUCHT zich zett’!

Vreugd, zoo trouwen teeder,
Aan mijn hart zoo dier,
Wat ontplooit ge uw vleuglen?
Engel! blijf nog hier…
Neen! Een HEILGER staat gereed,
Die uw plaats bekleed’!


Ingezonden op: 19 July 2001