AAN J. J. VAN OOSTERZEE.

Na vijfentwintig jaren Evangeliedienst.

12 FEBR. 1866.

Ga voort, en stort uw besten balsem
Aan Jezus voet;
Vertroost zijn ziele van den alsem,
Dien t ongeloof hem smaken doet.

Vervul zijn huis met de eelste geuren,
En schraag het dak;
Verblijd ze die om Sion treuren,
En steun wat moedloos is en zwak.

Die vijfentwintig jaar u sterkte,
Is nog nabij;
Wat hij door u gezegends werkte,
Bevestige en vermeerdre hij!

Hij blijve u, nog een reeks van jaren,
Voor Kerk en Land,
Voor dierbaar huis, en vrienden sparen.
En overdekke u met zijn hand.

En is de groote dag gekomen,
Door Hem beloofd,
Hij zette, omringd van al zijn vromen,
De schoonste kroon op t dankbaarst hoofd.


Ingezonden op: 19 July 2001