ZIJT GIJ RIJK, DAT HET BLIJK!

Zoo gij gelukkig zijt, mijn vriend!
Hoe zoudt ge in dat geluk niet roemen?
Heeft God het niet aan u verdiend,
De dingen bij hun naam te noemen?


Ingezonden op: 19 July 2001