VROUW SIJMENSZ.

Vrouw Sijmensz kan niet scheiden van de zee.
Dat groot gezicht doet haar zoo wel en wee.

t Is of de golf, die aan haar voeten breekt
Zij weet niet welke woorden tot haar spreekt.

t Is of het schuim, dat krinkelt over t strand,
Zij weet niet welke lettren schrijft in t zand.

t Is of in t licht, dat over t zeevlak straalt,
zij weet niet welk verschijnsel rijst en daalt.

Haar hart is vol, haar hoofd zoo wonder licht
Straks draaien zwerk en zee haar voor t gezicht.

Een luchtje speelt, en schijnt te zeggen: kom!
Vrouw Sijmensz roert de lippen, maar blijft stom.

Haar arm zinkt naast haar neder, zwaar als lood
En kind en kleinkind vindt vrouw Sijmensz dood.


Ingezonden op: 19 July 2001