VERLIES VAN VRIENDEN.

(NAAR MONTGOMERY.)

Ontvalt u vrind op vrind
Wie beeft nooit vrind betreurd?
Geen band, die harten hier verbindt,
Of hij wordt eens verscheurd.
Als alles uit was met. deze aard.
Hoe weinig was dit leven waard!

Daar is een beter oord,
Daar is een milder lucht,
Waar t leven, door geen leed gestoord,
Iets meer is dan een zucht,
En wat een menschlijk hart doet slaan
Niet flikkert, om weer uit te gaan.

Daar valt geen scheiding voor;
Daar wordt geen traan geschreid;
Daar heeft men lief, alle eeuwen door,
In rust en heiligheid.
t Geloof ziet derwaarts uit, bij t graf,
En wischt de heetste tranen af.

Zoo dooven ster bij ster,
En wijken uit uw oog,
Als de ochtendzon steeds helderder
Verschijnt aan s hemels boog.
Zij gaan niet onder aan den trans,
Maar domplen zich in schooner glans.


Ingezonden op: 19 July 2001