VOORJAAR.

Mijn hof ontwaakt, wordt groen, wordt wit
Van bloesems aan de twijgen:
Reeds zoo veel malen zag ik dit,
Maar kon er nooit bij zwijgen.

Het blijft een wonder in mijn oog,
Zoo wonderschoon te aanschouwen,
Dat krachtig opwijst naar omboog,
En aanspoort tot vertrouwen.

Hij leeft nog. die het leven geeft
En weergeeft uit de dooden!
Hem lieve en loov’ wat adem heeft,
En zoek’ hem in zijn nooden!


Ingezonden op: 19 July 2001