VRAAG.

Hoe komt dat we iedereen de Schepping hooren prijzen,
En voor den Schepper zelf heeft menig hart geen plaats?

ANTWOORD.

Natuur, dat tijdkleed Gods, ontdekt hem aan den wijzen,
Verbergt hem voor den dwaas.


Ingezonden op: 19 July 2001