WATERVAL IN SAKSISCH ZWITSERLAND,

(LichtenhaIner en andere.)

Vijf groschen. Heeren, geeft wel acht,
Zoo gij een oogenblikje wacht,
Zult gij een waterval zien stroomen,
Daar komt — daar is hij. Een, twee, drie…
Claudite rivos, pueri!
Ik zie een nieuw gezelschap komen.

Vijf groschen! Hebt gij ’t niet gezien:
Het kan onmidlijk weer geschiên.


Ingezonden op: 19 July 2001