WAT WIL MEN TOCH?

O Fortunati nimium sua si bona norint!

Wat wil men toch in Nederland?
Het zwaard bleef in de scheede;
De welvaart deelt, naar elken kant,
Haar gaven rijklijk mede,
De tong is vrij, t geweten vrij,
De vrije pers dient u en mij,
Bij orde, rust, en vrede.

Wat wil men toch in Nederland?
Met praats en staatsgeschillen?
De vorst, die hier de rijkskroon spant,
Wil juist hetgeen wij willen:
(geen zwaren last, geen knellend juk,
Maar vrijheid, welvaart, volksgeluk,
En geen vergulde pillen

Wat wil men toch in Nederland?
Wat geeft men voor te duchten?
Wat kwaad humeur, wat onverstand
Wil ons volstrekt doen zuchten?
Daar is slechts iets, dat elk verveelt:
Bedilzucht, die met buskruit speelt,
Om haar verstand te luchten.

Dec. 1867.


Ingezonden op: 19 July 2001