EEN WOORD VAN BACON.

Reading makes a full man, conference a ready man. and writing an exact man.
LORD BACON.

Het lezen voedt een schoon verstand,
Waaraan niet licht iets goeds ontglipt;
Het spreken maakt het bij-de-hand;
Het schrijven net en stipt.


Ingezonden op: 19 July 2001