ZIJN OF SCHIJN.

Peu d’hommes ont esté admirez par leurs domestiques.
MONTAIGNE.

Il n’y a pas de héros pour son valet de chambre,

Mad. CORNUEL. — Mad. DE SÉVIGNÉ.

Indien geen groot man voor zijn kamerdienaar groot is.
’t Scheelt aan den knecht, die blind of van gevoelontbloot is.

Maar dat een klein man ’t minst bedriegen zal zijn minderen,
Dat geef ik gaarne toe, en voeg er bij: zijn kinderen.


Ingezonden op: 19 July 2001