BIJ HET GRAF VAN EENEN ACHTTIENJARIGE, MET EEN BLOEMKRANS BEDEKT.

Rust onder deze bloemen,
In dit vroegtijdig graf!
Uw jarental te noemen
Perst ieder tranen af.

Te denken aan het lijden,
Dat nu geleden is,
Is oorzaak van verblijden,
Bij deze droefenis.

Het oog omhoog te beuren
Is balsem voor de smart,
Genezing, na t verscheuren
Van t arme moederhart.

Het hart in God te sterken,
En, t oog op t graf gericht,
Te leven en te werken
Ziedaar de taak, de plicht.


Ingezonden op: 19 July 2001