ACH!

Ach, hoe zeldzaam is ít uitnemende!
Ach, hoe veel het daarnaar zweemende!
Ach, hoe moeilijk is ít den luiden
Ooit hun wansmaak te beduiden!
Ach, hoe dwaas is ít van te toornen
Dat niet zien de blindgeboornen,
Dat de do oven niet begrijpen
Welke snaren, welke pijpen
Valsche klanken van zich geven,
Die een juist gehoor doen beven,
Dat het volk niet beter weet,
Of die blaaskaakt en geraasmaakt,
Is een reednaar, is poŽet!
ACH!


Ingezonden op: 19 July 2001