ECHT EN BASTERD.

„Een basterdnachtegaal, die aardig in zijn soort is,
„En aanheft ongevraagd,
„Boeit dikwijls en behaagt”…
Wel zeker, vriend! zoo lang maar de Echte niet gehoord is.


Ingezonden op: 19 July 2001