EENHEID

Breng eenheid in uw werk, wilt ge u met werking vleien;
De vuist treft beter dan tien vingers uit te spreien.


Ingezonden op: 19 July 2001