GEBONDEN STIJL.

Gewis, voor wie de kunst verstaat,
Zijn rijm en maat
Geen blok aan ’t been, maar vleugels;
Doch uw „gebonden stijl”, mijn vriend.
Die wel te recht dien naam verdient,
Vliegt — als een kind in beugels.


Ingezonden op: 19 July 2001