GEESTDRIFT.

Waar t hart niet voor een hooger wereld slaat,
Kan nog wel geestdrift zijn, maar die vergaat,
Als t uit is met de jeugd en schoone droomen,
Als de eerzucht is bevredigd of benomen;
Slechts hemelsch vuur verdooft niet; vroeg noch laat.


Ingezonden op: 19 July 2001