GOD.

Is God een God slechts van ít Verleden,
Die eenmaal dacht, en sinds zijn raad
Zich buiten hem ontwikklen laat:
Of wel de God van ít eeuwig Heden,
Die, eeuwig, leven is en daad?


Ingezonden op: 19 July 2001