WIE VAN BEIDEN GELDT
VOOR DEN GROOTSTEN HELD?

„Ik ken”, zegt Jan, „geen vrees;
„’k Blijf altijd bij mijn zinnen.”

„Ik ken haar wel”, zegt Kees,
„Maar ’k weet haar te overwinnen.”


Ingezonden op: 19 July 2001