GROOT GEMAK.

Alle schoonklinkende thesen

Zijn klokspijs voor Jan Hol-van-Kop;

Bewezen of niet bewezen.

Hij eet ze voor waarheid op.

t Verwondert mij niet van dat heertje;

t Verschijnsel verklaart zich terstond .

In t vacuum komt een veertje .

En een goudstuk gelijk op den grond.


Ingezonden op: 19 July 2001