HAGEROOS.

Mijn Hageroos, mijn bloem van t veld!
Daar groeit in koningshoven,
Waar slaafsche zorg de bloemen giet,
Zoon frisch, zoon vriendlijk bloempje niet,
Als t oog der liefde in u beziet
En ieders lippen loven.

Gij steekt niet uit door gloed of pracht,
Maar streelt en steelt de harten.
Laat waar zijn, wat men lofiijks meldt
Van bloemen, die men koopt voor geld:
Mijn Hageroos, mijn bloem van t veld,
Kan al die pronksters tarten.


Ingezonden op: 19 July 2001