HEDENDAAGSCHE METHODE.

Dresseeren, dresseeren,
Schoon t hier en daar een geest verstompt,
Ziedaar wat onzen tijd behaagt,
En met examineeren
De schoonste vruchten draagt!
Eerst moet een jongling vol-gepompt,
En dan weer leeg-gevraagd.


Ingezonden op: 19 July 2001