JANTJE.

Is Jantjen opgevoed?
O neen, maar opgevuld.
k Wed dat ge t merken zult,
Zoo ras gij Jantje ontmoet
Hij heeft zoo veel in t lijf,
Dat beenen, armen, handen
Gansch roerloos zijn en stijf,
En ook zijn mond vol tanden.


Ingezonden op: 19 July 2001