JUBILARISSEN.

Die vijf-en-twintig jaar uw put geleegd,
Uw gang gewit, uw schoorsteen heeft geveegd,
Ter zelfder kroeg de borrels heeft geschonken,
In ’t zelfde huis gegeten en gedronken,
Zal Jubilaris wezen; gek of guit.
Een dagblad meldt het maanden lang vooruit;
„Dien braven”, moet men „aangenaam verrassen”,
Een „prachtig album” heeft men reeds in ’t oog;
Zend uw portret en wil uw duiten passen!
Als ieder wat doet, loopt het niet te hoog.


Ingezonden op: 19 July 2001