GEEN KIND DES TIJDS.

Geen kind zijns tijds te zijn, strekt geen verwijt;
Een groote geest staat boven zijnen tijd.

Maar buiten zijnen tijd, of naast zijn tijd te leven,
Dat s wat onvruchtbaar maakt, en niemand wordt vergeven.


Ingezonden op: 19 July 2001