DE KUNST OM DE KUNST.

„De kunst om de kunst” — zoo verkrijgt gij? — Natuur?
Het zij zoo, maar ’t schijnt me een heroïsche cuur.


Ingezonden op: 19 July 2001