KUNSTVAARDIG.

A.

Jan is een ware wonderman;
Hij kan
In rijm en maatval alles zeggen.

B.

Ik acht hem daarvoor evenveel
Als een, die in een kersensteel
Een knoop met zijne tong kan leggen.


Ingezonden op: 19 July 2001