EEN LIED DES VERTROUWENS.

Mijn voorhoede en mijn achtertocht
Zijt gij, mijn God, zijt gij!
Mijn bloed en leven wordt gezocht,
Maar gij beveiligt mij.
De vijand van mijn ziel rukt aan
Met helsche list en kracht:
Met U durf ik hem tegen gaan;
Met U is overmacht.

De wereld, die ik vlied en ducht,
Vervolgt mij, waar ik treed:
Gij dekt mijn aftocht en mijn vlucht.
Steeds tot mijn hulp gereed.
Die op zichzelven niets vermocht,
Wordt sterk, zijt gij nabij.
Mijn voorhoede en mijn achtertocht,
Zijt gij, mijn God! zijt gij.


Ingezonden op: 19 July 2001