LIEFDE TOT JEZUS.

Naar een lied uit de XVe eeuw.

(van Baerthe de Kluizenaarster.)

Holfman v. F. Niederl. Geistl. Lieder de XV. Jahrh. No.92.
Horae Belg. X. 182.

Hooge vreugden zijn hierboven
En in eeuwigheid,
Waar de heilgen Jezus loven,
Die hij plaats bereidt.

Mijnen Heiland te behagen,
Kies ik voor mijn deel;
Daar voor sterven alle dagen
Is mij niet te veel.

Die des Heilanda vriend wil blijven.
Zoekt met veel geben
Uit zijn boezem weg te drijven
Lust en ijdelhen.

Die zijn Heiland mag beminnen
Uit een rein gemoed,
Ziet zijn waar geluk beginnen,
Al zijn schuld geboet.

Die zijn Heiland toe mag hooren,
Diens geluk beklijft;
Want zijn hart heeft uitverkoren
t Goed, dat eeuwig blijft.

Die vrijmoedigst kan betuigen
Dat hij Jezus mint,
Zal ootmoedigst nederbuigen,
Volgen als een kind.

Die voor Jezus kan verzaken
Eigen wil en wensch:
Welk een loon hem rijk zal maken
Raamt geen zondig mensch.

Die aan Jezus t hart blijft schenken.
Smaakt het zoetste zoet;
Al Gods wegen, woorden, wenken
Zijn hem even goed.

Hem te zien, den Heer der Heeren,
In zijn heerlijkheid;
Daarnaar strekt zich mijn begeeren,
Ware ik slechts bereid!

Wat is aan de vreugd gelegen
Van een nietige aard?
t Innig hart vliegt Jezus tegen
En wil hemelwaart.


Ingezonden op: 19 July 2001