MAN VAN DEN DAG.

Voor u uit, voor u uit bruisen de baren;
Achter u, achter u sluit zich de stroom;
Rechts en links, rechts en links knielen de scharen,
Wuiven de kransen en trillen de snaren;
Achter u, achter u eindigt de droom.

Bij uw graf, om uw graf staat men verslagen,
Storten bewondraars met vrienden en magen
Lofspraak en klachten om t hartlijkst en grootst,
t Graf wordt gesloten onmisbre! wij weten,
Heftig geprezen is haastig vergeten,
Luide gekreten is spoedig vertroost;
Snel is de keer van bewogen gemoederen;
Al te luid, al te luid loofden de broederen;
Al te stil, al te stil houdt zich hun kroost.


Ingezonden op: 19 July 2001