MISPAS.

Een valsche stap is ras gedaan,
En, bij den spoed om voort te gaan,
De onmooglijkheid om stil te staan,
Volgt al te licht een tweede;
Ja, ook de derde is op het punt,
Indien men u den tijd niet gunt.
Dat ge u eens wel bedenken kunt
En letten op uw schrede.

Beschimp hem niet, die (arme ziel!)
Dewijl hij zich aan t koord niet hiel,
Pardoes van al de trappen viel,
En pijnlijk ligt te kreunen;
Houd uw verwijten in den krop
Maar pleister zyn bebloeden kop,
En geef hem, krabt hij weder op,
Uw arm om op te leunen.


Ingezonden op: 19 July 2001