DE NATUUR AAN DEN NATUURONDERZOEKER DEZES TIJDS.

k Ben in mijn neevlen niet meer veilig;
Mijn dichtste sluier dekt mij niet
Voor wie mij met uw oogen ziet;
Geheim noch schuilhoek is u heilig,
Zoo ras verraden als bespied.
Toch is er iets, dat u ontvliedt:
Mijn leven ziet gij en mijn streven,
Maar niet het leven van mijn leven.


Ingezonden op: 19 July 2001