NATUURKEUS.

AAN —

NATUUR IS EN DOET ALLES; dat’s de leus;
Lang droeg zij zorg; nu heeft zij zelfs een keus:
VERKIEZING EN VERWERPING, harde namen
Toen ze uit de pen van godgeleerden kwamen,
Natuurgeleerdheid brengt ze weer in ’t land!
Maar kiezen onderstelt toch oordeel en verstand;
Verstand is Geest, geen Stof. Een Geest, die ’t alomspant,
Uit alles en voor allen kiest, de velen
En ’t enkle kent en keurt en uitzoekt, is — is — GOD?
Dien wilt gij niet — maar wel met woorden spelen,
Leenspreuken, die ’t gemis van wat men mist verhelen,
De leer, waarvoor gij strijdt, ten spot.

Intusschen doen ons deze tropen,
Door hun onmisbaarheid, op beetre wijsheid hopen.

Nature is but a name tor an effect.
Whose cause is God.
COWPER.

Ingezonden op: 19 July 2001