NIETWAAR?

Een witte raaf, een roode spreeuw
Zijn zeldzame zaken, maar
Zoo zeldzaam niet als, in onze eeuw,
Welsprekendheid zonder „Niet waar?”

Ingezonden op: 19 July 2001