OCULUS ANIMI SPECULUM.

„Geheel de mensch is in zijn stijl”, beweert Buffon, maar ik:
De stijl bedriegt mij nog wel eens, maar nimmermeer de blik


* „Le Stijle, c’est l’homme” — immers dit schrijft men Buffon toe, ofschoon het woord bij hem eenigszins anders luidt, en ook verder getrokken wordt dan in zijn bedoeling lag.


Ingezonden op: 19 July 2001