OEFENING.

Bij menigen juffer en menigen heer,
                        kom ik haast tot dit treurig besluit:
Zij oefnen zich in den godsdienst zeer,
                        maar zij oefnen hem matigjes uit.

Ingezonden op: 19 July 2001