ONSTERFELIJK.

DICHTRENNAAM zal immer blinken;
t Echte lied
Sterreft niet,
Eeuwig blijft het klinken.

KRIJGSMANSEER zal nimmer sterven,
Heldenaard,
Ridderzwaard
Nooit zijn eerkrans derven.

MARTLAARSBLOED blijft altijd spreken;
Vroeg en laat
Uit dit zaad
God zijn Kerke kweeken.

EEDLE DAAD gaat nooit verloren;
Lang miskend
Zal ze in t end
Als t gesternte gloren.

VUIG VERRAAD wordt nooit vergeten;
t Laatst geslacht
Blijft met kracht
Schelmen schelmen heeten.


Ingezonden op: 19 July 2001