ONTWIKKELING DER VROUW.

„Het vrouwlijk geslacht
Dient tot een hooger ontwikkling gebracht.”
Dat is: Dochters en Moeders behooren te weten.
Wat Vaders en Zonen vergeten;
En een Vrouw dient te doen,
Wat een Man van fatsoen
Noodwendig moet negligeeren,
Zal hij den tijd hebben, mijnheeren!
Om in de club het land te regeeren,
En over rijp en groen
(Geen oordeel te hebben, maar) te redeneeren.


Ingezonden op: 19 July 2001