OPPERVLAKKIGHEID.

De waarheid heeft geen erger vijand dan
Dien schijn van wijsheid, die niet verder ziet
Dan d eigenwijzen neus. De wijze man
Bemint den strijd met wijzen, maar ontvliedt
Schermutsling met verwaanden, waar hij kan;
t Is tijdverlies en onbeloond verdriet.


Ingezonden op: 19 July 2001