DE REGENBOOG.

(NAAR WORDSWORTH,)

Mijn hart springt op, wanneer mijn oog
Een regenboog
Den trans ziet kleuren met zijn verven,
Zoo was t, zoo vroeg mij heugen mag,
Zoo is het heden nog, en ach!
Zoo blijve t tot mijn ouden dag,
Of laat mij sterven!
Het kind is vader van den man,
En ik verlang niet liever dan
Mijn dagen aan elkaar te snoeren
Door dat natuurlijk vroom gevoel,
Dat eens mijn jonkheid mocht vervoeren,


Ingezonden op: 19 July 2001