ROEPSTEM.

In bange dagen.

Haast, haast u, berg u, vlucht. in de Ark!
Laat geen Behouder wachten!
De doodsschicht vliegt des daags naar t merk,
De pest verpest de nachten.

Vlucht, vlucht in de Ark! De vloed stijgt hoog;
Luid bruisen storm en baren;
Zwart is het zwerk; toch kan uw oog
Die toevlucht nog ontwaren.

Treed in, treed in! Is t eens te laat,
Dan blijft gij eeuwig buiten;
De deur, die nu nog open staat,
Is op het punt van sluiten.

Naar het Engelsch.

Ingezonden op: 19 July 2001