EEN ROL TE SPELEN.

„Een rol te spelen in den Staat,”
„Een rol te spelen in de Kerk”,
Daar hebt gij steeds den mond van vol,
Dat ’s „levenstaak”, dat ’s „mannenwerk”,
Waar u het hart voor slaat!
Vergis u niet, mijn beste maat!
Een rol is maar een rol.


Ingezonden op: 19 July 2001