NAAR TERSTEEGEN.

Hij is niet rijk, die veel bezit,
Zoolang hij daar nog bij wil voegen,
Er is geen rijker zijn dan dit:
Dat ge u met God kunt vergenoegen.


Ingezonden op: 19 July 2001